Saturday, January 12, 2013

Happy little poems II

België (Het Goede Doel)

Waar kan ik heen.
Ik kan niet naar Duitsland
Kan niet naar Duitsland daar zijn ze zo streng

Waar kan ik heen
Ik kan niet naar Chili
Kan niet naar Chili daar doen ze zo eng

'k Wil niet wonen in Koeweit
Want Koeweit dat is me te heet
En wat Amerika betreft
Dat land bestaat niet echt

Waar kan ik heen
Ik wil niet naar Noord-Ierland
Niet Noord-Ierland daar gaat alles stuk

Waar kan ik heen
Ik kan niet naar China
'k Wil niet naar China dat is met te druk

'k Wil niet wonen in Schotland
Want Schotland dat is me te nat
En de USSR dat gaat me net te ver

Waar kan ik heen
Ik kan niet naar Cuba
'k Wil niet naar Cuba dat is me te zoet

Waar kan ik heen
Ik kan niet naar Polen
'k Wil niet naar Polen daar gaat het te goed

Ik wil niet wonen in Lapland
Want Lapland dat is me te koud
En ik wil weg uit Nederland
Want hier krijg ik het benauwd

Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan

'k Heb getwijfeld over België
Omdat iedereen daar lacht
'k Heb getwijfeld over België
Want dat taaltje is zo zacht
'k Stond zelfs in dubio
Maar ik nam geen enkel risico
'k Heb getwijfeld over België

Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan


Naschrift: België is niet echt een optie, sinds ze ook meedoen aan de euro. Blijven alleen Pluto en de maan over...

Wednesday, January 9, 2013

Happy little poems I

Boutade (P.A. de Genestet)

O land van mest en mist, van vuilen, kouden regen,
Doorsijperd stukske grond, vol killen dauw en damp,
Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen,
Vol jicht en parapluies, vol kiespijn en vol kramp!

O saaie brij-moeras, o erf van overschoenen,
Van kikkers, baggerlui, schoenlappers, moddergoôn,
Van eenden groot en klein, in allerlei fatsoenen,
Ontvang het najaarswee van uw verkouden zoon!

Uw kliemerig klimaat maakt mij het bloed in de aderen
Tot modder; ’k heb geen lied, geen honger, vreugd noch vreê.
Trek overschoenen aan, gewijde grond der Vaderen,
Gij niet op mijn verzoek, ontwoekerd aan de zee.