Saturday, February 18, 2017

Of rabbits and ninjas...

It must have been 10 years ago when our Bujinkan Miko Dojo moved its summer training to a nearby park. To communicate this change of location to my fellow ninjas, I taped a note to the front window of the school which had been kind enough to let us use their gym. However, after one week I found the note had been removed.

I restored the note, only to find it removed the week after. It looks like the school was not too keen on blowing its insurgent ninja activity cover. This required firm measures. Ninja measures.

I designed a little sign with an cheeky homage to Dick Bruna's ever-popular Miffy character, or nijntje as she is called in Dutch: "Miffy trains outside". For the rest of summer, the school tolerated my note on its front window.

Dick Bruna has always been known for guarding his little rabbit girl against abuse: he objected to cruel jokes about 'nijn eleven' and 'nijn kampf'. This week he passed away, at the age of 89. I still wonder what his response to my ninja nijntje would have been...

Thursday, February 9, 2017

Happy little poems III

In Nederland - J. Slauerhoff

In Nederland wil ik niet leven,
Men moet er steeds zijn lusten reven,
Ter wille van de goede buren,
Die gretig door elk gaatje gluren.
'k Ga liever leven in de steppen,
Waar men geen last heeft van zijn naasten:
Om ‘t krijschen van mijn lust zal zich geen reiger reppen,
Geen vos zijn tred verhaasten.

In Nederland wil ik niet sterven,
En in de natte grond bederven
Waarop men nimmer heeft geleefd.
Dan blijf ik liever hunkrend zwerven
En kom terecht bij de nomaden.
Mijn landgenooten smaden mij: "Hij is mislukt."
Ja, dat ik hen niet meer kon schaden,
Heeft mij in vrijheid nog te vaak bedrukt.

In Nederland wil ik niet leven,
Men moet er altijd naar iets streven,
Om ‘t welzijn van zijn medemenschen denken.
In het geniep slechts mag men krenken,
Maar niet een facie ranslen dat het knalt,
Alleen omdat die trek mij niet bevalt.
Iemand mishandlen zonder reden
Getuigt van tuchtelooze zeden.

Ik wil niet in die smalle huizen wonen,
Die leelijkheid in steden en in dorpen
Bij duizendtallen heeft geworpen...
Daar loopen allen met een stijve boord
- Uit stijlgevoel niet, om te toonen
Dat men wel weet hoe het behoort -
Des Zondags om elkaar te groeten
De straten door in zwarte stoeten.

In Nederland wil ik niet blijven,
Ik zou dichtgroeien en verstijven.
Het gaat mij daar te kalm, te deftig,
Men spreekt er langzaam, wordt nooit heftig,
En danst nooit op het slappe koord.
Wel worden weerloozen gekweld,
Nooit wordt zoo'n plompe boerenkop gesneld,
En nooit, neen nooit gebeurt een mooie passiemoord.